Ben jij een HR professional met een hart voor duurzame inzetbaarheid en employability?

Wil je aan de slag met duurzame inzetbaarheid in je non-profit organisatie en wil je medewerkers daarin faciliteren, maar ben je zoekende hoe het toe te passen? Je bent daarvoor hier op de juiste plek.

Als je medewerkers wilt die werkondernemer zijn en hun loopbaan in eigen hand nemen en mogelijkheden creëren om zich te ontwikkelen en profileren. Als je duurzame inzetbaarheid wilt integreren in de dagelijkse praktijk en bestaande (HR) processen, is er werk aan de winkel. Tijd de daad bij het woord te voegen en het gesprek aan te gaan in je organisatie!

Dat wat jij zoekt, doe ik graag. Kritisch meedenken en inspireren om duurzame inzetbaarheid te integreren en concreet gestalte te geven. Procesbegeleiding en advies bij duurzame inzetbaarheid en werkondernemerschap voor medewerkers en organisaties, zodat duurzame inzetbaarheid en employability ingebed raken in de hele organisatie, het toegepast wordt in de dagelijkse praktijk en geïntegreerd in (HR)processen.

Ik geloof in werkondernemerschap zodat iedereen nu en in de toekomst plezierig, gezond en flexibel aan het werk kan blijven door te investeren in zichzelf. Een werkgever kan daarbij faciliteren om met elkaar voorbereid op de toekomst te zijn.
Duurzame inzetbaarheid is het resultaat zijn van een voortdurend samenspel van organisatie en medewerker. Het is net zo zeer het activeren van medewerkers als van aanpassingen in de organisatie en de processen en procedures daarvan. Duurzame inzetbaarheid is niet iets van erbij. Duurzame inzetbaarheid is het kompas op basis waarvan alle (HR)vraagstukken en plannen worden gestuurd en uitgewerkt.

Als je wil zien wat Contigo Vitaal voor je kan betekenen, dan kan je hier ons dienstenaanbod bekijken.