Met jou op weg in duurzame inzetbaarheid en employability

Portfolio


Benieuwd naar de diensten en trajecten waar Contigo Vitaal aan heeft (mee)gewerkt?
Kijk dan naar de onderstaande beschrijvingen en referenties.

Projectleider duurzame inzetbaarheid bij deRotterdamseZorg

Erica van den Berg is binnen deRotterdamseZorg 2 jaar actief geweest in de tijdelijke functie van projectleider Duurzame Inzetbaarheid. Daarin was zij verantwoordelijk voor het bouwen van een netwerk voor de zorginstellingen rondom het thema Duurzame Inzetbaarheid.

Dit door elk kwartaal een netwerkbijeenkomst over het thema Duurzame Inzetbaarheid te organiseren. Het informeren en inspireren over actuele ontwikkelingen, delen kennis en het bij elkaar brengen van professionals uit de verschillende instellingen. Dit met als doel weerbare en wendbare medewerkers te creëren die zelf regie voeren op hun loopbaan. Het ophalen van de vraagstukken en aan de hand daarvan bepalen van thema’s van de bijeenkomsten. De projectleider heeft een belangrijke faciliterende en soms sturende rol in de visie vorming van Duurzame Inzetbaarheid binnen deRotterdamseZorg. Erica heeft deze rol naar volle tevredenheid weten te vervullen. Zij heeft in 2 jaar een goed netwerk binnen deRotterdamseZorg weten op en uit te bouwen en verschillende relevante thema’s op de kaart gezet en uitgewerkt.    

Conny Nieuwenhuizen, Programmamanager

Zij heeft daar voor haar verbindende kwaliteiten, organisatorische talenten en inhoudelijke kennis over het onderwerp goed weten in te zetten. We hebben haar ervaren als een betrouwbare, enthousiaste en betrokken collega.

© 2017 Contigo Vitaal