Aan de slag

Het vier V model om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid

Contigo vitaal heeft een model uitgewerkt wat je handvatten geeft om in verbinding aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Het geeft antwoord op je vraag hoe duurzame inzetbaarheid aan te pakken. Het model helpt je jouw/ jullie pasklare oplossing te vinden. Binnen de aanpak van duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie is het belangrijkst dat de interventies of activiteiten die worden ingezet aansluiten bij de organisatie.

In het artikel ‘Hoe meer je Duurzame inzetbaarheid verbindt in je organisatie, hoe groter het effect.’ kun je meer lezen over het model

Welke vijf basis ingrediënten belangrijk zijn voor implementatie van duurzame inzetbaarheid wordt uitgelegd in het artikel    'De vijf basis ingrediënten voor duurzame inzetbaarheid'

Het artikel Duurzame inzetbaarheid doe je samen, vooral in dialoog benoemt dat er op alle fronten inzet en leiderschap nodig is duurzame inzetbaarheid in je organisatie vorm te geven.

Werkboek

In het Werkboek - Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen kun je je rugzak vullen om je loopbaan nu en in de toekomst gestalte te geven en voorbereid te zijn op je toekomst.   Het boekje staat vol info en tips met daarbij vragen om je aan het denken te zetten of mee aan de slag te gaan. Stap voor stap kom je zo dichterbij je eigen werkondernemerschap en wordt duidelijk welke keuzes je te maken hebt of wat je te doen hebt om werkondernemer te worden en zijn. Of wat stappen zijn die je met je medewerkers kan doorlopen om werkondernemerschap te stimuleren.

Je kunt me voor een vrijblijvende afspraak bellen: 06 45 800 157 of mailen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , zodat we de mogelijkheden voor samen werken samen kunnen verkennen.

Voor HR

Er zijn diverse mogelijkheden waar je aan kunt denken om Contigo Vitaal op in te zetten

  • Een duurzame inzetbaarheidsscan. Een scan op organisatie niveau die in beeld brengt waar in het bestaande beleid al aandacht is voor duurzame inzetbaarheid en waar kansen en mogelijkheden liggen om concreet mee aan de slag te gaan.
  • Gezamenlijk de vraagstukken of plannen van de organisatie die ‘moeten’ in kaart brengen, want dat zijn vaak de ‘haakjes’ waarin je duurzame inzetbaarheid gestalte kunt geven. Verzuimaanpak, zelforganisatie of Strategisch Personeel Planning zijn zeer geschikt om het inzetbaarheidsperspectief in mee te nemen.
  • Participatieve planningsbijeenkomsten uitgaande van op consensus gebaseerde besluitvorming in het kader van duurzame inzetbaarheid en werkondernemerschap. Bijvoorbeeld:  Strategische Planning Sessies om een Strategisch plan te ontwikkelen voor Duurzame inzetbaarheid. Gezamenlijk de praktische visie formuleren en vervolgens de belangrijkste obstakels benoemen om dit te bereiken. Daarna wordt de strategische richtingen met elkaar bepaald en concrete acties per richting benoemd.
  • Concrete uitvoering van onderdelen van duurzame inzetbaarheid met medewerkers zoals voorlichting en diverse workshops over vitaliteit en balans.
  • Facilitering van dialoog met medewerkers gebruikmakend van diverse gespreksmethoden. Bijvoorbeeld: een medewerkersdialoog organiseren over de toekomstige medewerker en vitale organisaties. Er zijn diverse trajecten mogelijk. De trajecten worden in afstemming vormgeven en uitgevoerd op een locatie naar wens.

Voor medewerkers

Er zijn diverse trajecten of trainingen mogelijk. Onderstaand zijn een aantal mogelijkheden benoemd. De trajecten worden in afstemming vormgeven en uitgevoerd op een locatie naar wens.

Training en coaching op het gebeid van duurzame inzetbaarheid en employability; bevlogenheid, jobcrafting en veerkracht en arbeidsmarktkansen vergroten. Bijvoorbeeld:

  • Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen – individuele en groepstrajecten voor medewerkers die werkondernemer willen zijn.
  • Perspectief voor 50plus - individuele en groepstrajecten op maat voor 50plussers zodat ze arbeidsmarktfit zijn, inzicht hebben in hun kansen en perspectieven en de regie nemen over hun loopbaan.
  • Arbeidsmarktgerichte loopbaancoaching voor individuele medewerkers die zich voor willen bereiden op de toekomst, zicht willen krijgen op arbeidsmarkt trends en hun arbeidsmarktkansen en perspectief.
  • MBTI Step I sessie met individuele medewerkers of teams in het kader van hun (loopbaan)ontwikkeling en teamsamenwerking. De inzet van het instrument verhoogd het zelfbewustzijn, creëert begrip voor andere teamleden en draagt bij aan het profiteren van diversiteit.