Met jou op weg in duurzame inzetbaarheid en employability

Artikelen

Reflectie als zesde ingrediënt voor duurzame inzetbaarheid?

Een van de geïnterviewde voor het onderzoek voor m’n artikel deed de suggestie “Misschien reflectie nog toevoegen?” Dat heeft me aan het denken gezet.

Hij heeft zeker een punt! Al vind ik reflectie wat te beperkt. Reflectie is in mijn woordenboek vooral terugkijken: het is een manier om achteraf ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven.

M.b.t. duurzame inzetbaarheid en employability gaat het mijns inziens over ‘Pas op de plaats’ maken, stil staan en de balans opmaken. Met terug kijken én vooruitkijken:

balance reflectie

  • Terugkijken (op het afgelopen jaar?): wat heb je bereikt en wat geleerd? En wat is blijven liggen? Hoe heb je samen gewerkt? Als medewerker, als team?
  • Vooruitkijken: wat is belangrijk voor jou het komende tijd (jaar)? Wat wil je en wat ga jij doen? Waar verlang je naar, wat wil je leren, wat is je plan A en plan B en wat wil je bij dragen in de samenwerking?

En dat voor je werk en leven, voor iedereen.  Best een uitdaging…. Mijns inziens noodzakelijk om goed in je vel te blijven zitten, goed werk te leveren en plezier te blijven hebben. Zonder pas op de plaats geen ruimte voor innovatie en ontwikkeling.

We leven in een dynamische wereld die voortdurend in beweging is en om daarin mee te kunnen bewegen zonder bij jezelf weg te raken is pas op de plaats iets wat regelmatig aandacht nodig heeft.

Ik heb een spreuk die me helpt in drukke tijden: “ als je de neiging hebt om te gaan rennen, doe het tegenovergestelde: sta stil en focus op wat belangrijk is”. Niet altijd gemakkelijk…. Je zult ervaren dat het rust en ruimte creëert en dat je vandaaruit de zaken beter kan overzien en aanpakken.

Er is geen betere tijd om het te doen dan aan het begin van het jaar. Het lijkt me een goed idee de jaarlijkse Balansdag, zoals winkels die in begin januari hadden, in te voeren. Een dag de boel sluiten en balansen: het assortiment inventariseren, welke waarde vertegenwoordigt het, zijn de juiste items in voorraad voor het komend jaar en de voorraad aanvullen. Zo’n dag is goed voor iedereen!

De zomer kan overigens ook een mooi moment zijn om een vertraging in te lassen. Lekker weg van de waan van alle dag en op een fijne plek de stand van zaken opmaken en leer- en actiepunten te benoemen. Vervolgens de stip op de horizon bepalen en een plan uitwerken…

Ik zeg: regelmatig stil staan is een must!

Iedereen elk jaar een Balansdag

© 2016 Contigo Vitaal