Met jou op weg in duurzame inzetbaarheid en employability

Artikelen

Medewerkers betrekken is een key-issue voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid doe je samen, vooral in dialoog.

rappelling 755400 340

Medewerkers in beweging is een grote uitdaging voor veel organisaties. Zorg dat het vanaf het begin vooral iets is van hen; dat het over hun vitaliteit gaat, wat zij daarin belangrijk vinden. Als je wilt dat ze eigen regie oppakken, geef je regie en vertrouwen.

Dialoog voer je samen op alle niveaus en in allerlei samenstellingen. Samen met je team, of je afdeling, met andere collega’s uit de organisatie en met je leidinggevende om vorm en inhoud geven aan de eigen Duurzame Inzetbaarheid. Daarvoor is op alle fronten inzet en leiderschap nodig:

  • Jij weet als medewerker zelf het beste zelf wat nodig is voor jou duurzame inzetbaarheid. En soms he je een stimulans nodig om de eerste stap te zetten;
  • Een helder doel en kader om helderheid te hebben over wat de koers en verwachting is van de organisatie voor nu en de toekomst;
  • Leidinggevenden die het echte gesprek met jou en je team durven aan gaan en ruimte geven voor eigen regie en nieuwe ervaringen;
  • Samen met collega’s uit diverse teams bepalen wat belangrijk is en wat oppakt gaat worden m.b.t. duurzame inzetbaarheid en de implementatie van vitaliteitsactiviteiten en –maatregelen;
  • Jij als HR adviseur hebt een belangrijke rol als initiatiefnemer en facilitator van de dialoog en het organiseren van betrokkenheid.

Medewerkers betrekken bij de opzet, vormgeving en uitrol van duurzame inzetbaarheid vergroot het resultaat. Vraag medewerkers vanaf het begin mee te denken en doen.

© 2016 Contigo Vitaal