Strategische Planning Sessies

De Strategic Planning krijgt alle belanghebbenden aan boord en resulteert in een langetermijnvisie en een actieplan. De planning gaat uit van de wijsheid van de groep en pakt belangrijke onderwerpen systematisch en snel aan. Dit resulteert in een hoge motivatie bij de deelnemers om de gemaakte plannen te implementeren.
De Strategische Planning bestaat uit vier fasen. Allereerst bepaalt de groep hun visie op de toekomst van de organisatie of afdeling. Ten tweede, beschrijven ze de obstakels die hen verhinderen van het bereiken van hun ideale situatie. In de derde fase kijken ze hoe ze voorbij de obstakels kunnen komen om in de vierde fase over te gaan tot het plannen van de implementatie.

De (Participatieve) Strategische Planning is een van de methoden van de Technology of Participation(ToP®). De ToP® methoden zijn een verzameling van innovatieve en praktische methodes. Deze methodes stimuleren creativiteit, samenwerking en authentieke dialoog.
De ToP® is ontwikkeld om organisaties concrete methodes van participatieve planning en consensusvorming aan te reiken. Alle ToP-methodes hebben als uitgangspunt dat er op een creatieve en gestructureerde manier gebruik wordt gemaakt van alle aanwezige kennis, vaardigheden en inzichten. Hierdoor ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel en is men in staat om een gezamenlijke toekomst in werk, organisatie of gemeenschap te creëren. De methodes maken de participatie van elke doelgroep heel concreet.

Ik ben opgeleid en gecertificeerd als ToP® Facilitator in Nederland en Canada.

Voor een goed uitgewerkte Participatieve Strategische Planning zijn vier sessies van een (kort) dagdeel nodig. Kosten indicatie: 500,00 per dagdeel incluis voorbereiding en uitwerking.