Met jou op weg in duurzame inzetbaarheid en employability

Strategische Planning Sessies

De Strategic Planning krijgt alle belanghebbenden aan boord en resulteert in een langetermijnvisie en een actieplan. De planning gaat uit van de wijsheid van de groep en pakt belangrijke onderwerpen systematisch en snel aan. Dit resulteert in een hoge motivatie bij de deelnemers om de gemaakte plannen te implementeren.
De Strategische Planning bestaat uit vier fasen. Allereerst bepaalt de groep hun visie op de toekomst van de organisatie of afdeling. Ten tweede, beschrijven ze de obstakels die hen verhinderen van het bereiken van hun ideale situatie. In de derde fase kijken ze hoe ze voorbij de obstakels kunnen komen om in de vierde fase over te gaan tot het plannen van de implementatie.

De (Participatieve) Strategische Planning is een van de methoden van de Technology of Participation(ToP®). De ToP® methoden zijn een verzameling van innovatieve en praktische methodes. Deze methodes stimuleren creativiteit, samenwerking en authentieke dialoog.
De ToP® is ontwikkeld om organisaties concrete methodes van participatieve planning en consensusvorming aan te reiken. Alle ToP-methodes hebben als uitgangspunt dat er op een creatieve en gestructureerde manier gebruik wordt gemaakt van alle aanwezige kennis, vaardigheden en inzichten. Hierdoor ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel en is men in staat om een gezamenlijke toekomst in werk, organisatie of gemeenschap te creëren. De methodes maken de participatie van elke doelgroep heel concreet.

Ik ben opgeleid en gecertificeerd als ToP® Facilitator in Nederland en Canada.

Voor een goed uitgewerkte Participatieve Strategische Planning zijn vier sessies van een (kort) dagdeel nodig. Kosten indicatie: 500,00 per dagdeel incluis voorbereiding en uitwerking.

Deelnemers aan het VitaliteitsEvent

Een geslaagd VitaliteitsEvent in West-Brabant op 25 september!

We mochten heel wat bezoekers verwelkomen tijdens het Event In Wouw. Door te ervaren, ontdekken en beleven kon iedere werkende vrouw zich laten inspireren op het gebied van vitaliteit, gezondheid en werkgeluk bij de stands van diverse bevlogen en vitale (zorg)ondernemers en professionals. Een energie boost voor iedere werkende vrouw!

 

Onwankelbaarheid als deugd….

Ik kreeg enige tijd geleden van een collega de keus om een ‘ deugd’ kaart uit de stapel te kiezen. Ik pakte ‘ onwankelbaarheid’.Ik wist meteen dat het de juiste kaart was, maar niet hoe of wat. Ik heb hem op de muur van m’n kantoor thuis geplakt, want ik wilde hem vooral ‘ in beeld houden’.

Onwankelbaarheid staat voor stabiel zijn, volhardend en betrouwbaar. Trouw blijven aan je doel wat er ook gebeurd. “Onwankelbaarheid groeit wanneer je de uitdaging aan gaat”. Dat is zeker een belangrijk issue voor mij ‘in deze tijd’: bij het vinden van mijn koers in mijn eigen bedrijf en in mijn baan. Ondanks tegenspoed of uitdagende samenwerkingssituaties.

Trouw zijn aan mezelf en mijn doel.
Staan voor waar ik in geloof.
En trouw aan de relaties die ik ben aan gegaan.

Een mooi thema voor komend jaar…….

© 2017 Contigo Vitaal